Catholicos of the Armenian Church

Saint Thaddeus 43-66

Saint Bartholomew 60-68

Zakaria 68-72

Zementos 72-76

Atrnerseh 77-92

Moushe 93-123

Shahen 124-150

Shavarch 151-171

Ghevondios 172-190

Mehroujan 240-270

Krikor I the Illuminator 302-325

Aristakes I 325-333

Verthanes I 333-341

Housig I 341-347

Paren I 348-352

Nerses I the Great 353-373

Shahak I 373-377

Zaven I 377-381

Aspourakes I 381-386

Sahak I the Great 387-436

Hovsep I 437-452

Melite I 452-456

Movses I 456-461

Kud I 461-478

Hovhannes I 478-490

Papken I 490-516

Samuel I 516-526

Moushe I 526-534

Sahak II 534-539

Kristhapor I 539-545

Ghevont I 545-548

Nerses II 548-557

Hovhannes II 557-574

Movses II 574-604

Abraham I 607-615

Gomidas I 615-628

Kristhapor II 628-630

Yezr I 630-641

Nerses III 641-661

Anastas I 661-667

Israel I 667-677

Sahak III 677-703

Yeghia I 703-717

Hovhannes III 717-728

Davit I 728-741

Dertad I 741-764

Dertad II 764-767

Sion I 767-775

Yesayi I 775-788

Stephanos I 788-790

Hovap I 790-791

Soghomon I 791-795

Kevork I 792-795

Hovsep II 795-806

Davit II 806-833

Hovhannes IV 833-855

Zakaria I 855-876

Kevork II 877-897

Mashdotz I 897-898

Hovhannes V 898-929

Stephanos II 929-930

Theotoros I 930-941

Yeghishe I 941-946

Anania I 946-968

Vahan I 968-969

Stephanos III 969-972

Khatchik I 973-992

Sarkis I 992-1019

Bedros I 1019-1058

Khatchik II 1058-1060


VACANCY OF FIVE YEARS

Krikor II 1066-1105

Parsegh I 1105-1113

Krikor III 1113-1166

Nerses IV the Gracious 1166-1173

Krikor IV 1173-1193

Krikor V 1193-1194

Krikor VI 1194-1203

Hovhannes VI 1203-1221

Constandin I 1221-1267

Hagop I 1268-1286

Constandin II 1286-1289

Stephanos IV 1290-1293

Krikor VII 1293-1307

 INSTALLATION IN SIS

Constandin III 1307-1322

Constandin IV 1323-1326

Hagop II 1327-1341

Mekhithar I 1341-1355

Hagop II (Once again) 1355-1359

Mesrob I 1359-1372

Constandin V 1372-1374

Boghos I 1374-1382

Theodoros II 1382-1392

Garabed I 1393-1404

Hagop III 1404-1411

Krikor VIII 1411-1418

Boghos II 1418-1430

Constandin VI 1430-1439

Krikor IX Mousapegiants 1439-1446

Election of another Catholicos in Etchmiadzin (1441)

See of Etchmiadzin

Giragos I 1441-1443

Krikor X 1443-1465

Aristakes II 1465-1469

Sarkis II 1469-1474

Hovhannes VII 1474-1484

Sarkis III 1484-1515

Zakaria II 1515-1520

Sarkis IV 1520-1536

Krikor XI 1536-1545

Stephanos V 1545-1567

Mikael I 1567-1576

Krikor XII 1576-1590

David IV 1590-1629

Movses III 1629-1632

Philibos I 1633-1655

Hagop IV 1655-1680

Yeghiazar I 1682-1691

Nahabed I 1691-1705

Aghexanter I 1706-1714

Asdvadzadour I 1715-1725

Garabed II 1726-1729

Apraham II 1730-1734

Apraham III 1734-1737

Ghazar I 1737-1751

Minas I 1751-1753

Aghexanter II 1753-1755

Hagop V 1759-1763

Simeon I 1763-1780

Ghougas I 1780-1799

David V 1801-1807

Daniel I 1807-1808

Yeprem I 1809-1830

Hovhannes VIII 1831-1842

Nerses V 1843-1857

Matheos I 1858-1865

Kevork I 1866-1885

Magar I 1885-1891

Megerdich I 1892-1908

Matheos II 1908-1910

Kevork V 1911-1930

Khoren I 1932-1938

Kevork VI 1945-1954

Vazken I 1955-1995

Karekin I 1995-1999

Karekin II 1999-


See of Cilicia

Krikor IX Mousabegiants 1439-1446

Garabed 1446-1478

Stephanos 1478-1488

Hovhannes I 1488-1489

Hovhannes II 1489-1525

Hovhannes III 1525-1539

Simeon I 1539-1545

Ghazar I 1545-1547

Thoros I 1548-1550

Khatchadour I 1551-1560

Khatchadour II 1560-1584

Azaria I 1584-1601

Hovhannes IV 1602-1621

Betros I (Coadjutor) 1602-1608

Minas I 1621-1632

Simeon II 1633-1648

Nerses I 1648-1654

Thoros II 1654-1657

Khatchadour III 1657-1674

Sahag I 1674-1683

Azaria II 1683-1686

Krikor II 1686-1693

Asdvatzadour I 1693-1696

Matheos I 1694-1705

Hovhannes V 1705-1721

Bedros III (Coadjuteur) 1705-1721

Krikor III 1721-1729

Hovhannes VI 1729-1731

Ghougas I 1731-1737

Mikael I 1737-1758

Kapriel I 1758-1770

Yeprem I 1771-1784

Theotoros III 1784-1796

Giragos I 1797-1822

Yeprem II 1823-1831

Mikael II 1832-1855

Giragos II 1855-1865

Mekerdich I 1871-1894

Sahag II 1902-1939

Installation in Antelias 1930

Papken II (Coadjutor) 1931-1936

Bedros IV 1940

Karekin I 1943-1952

Zareh I 1956-1963

Khoren I 1963-1983

Karekin II 1977-1995

Aram I 1995-